sábado, 11 de abril de 2009

Feliz Pascoa


Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, Efésios 2.4


But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, Ephesian 2.4

Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, darījis dzīvus līdz ar Kristu, Efesiešiem 2.4

Nenhum comentário:

Renda turca - técnica - passo a passo

Renda Filet

Nó de encajera

QUÃO GRANDE ÉS TÚ